Disclaimer

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Daika Fotografie.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat foto´s van deze website niet zomaar gebruikt mogen worden. Toestemming van de fotograaf is nodig. De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht.

Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf. Indien u een particuliere website (niet commercieel!) heeft, dient u me van te voren een e-mail te sturen waarin wordt vermeld: Welke foto(‘s) u wilt gebruiken en waar op welke pagina (url van de webpagina). Als ik de website geschikt acht voor gebruik van mijn foto(‘s), zult u van mij een bericht terug ontvangen met daarin toestemming voor gebruik. Bij gebruik moet onder elke foto “© Daika Fotografie” staan waarbij de naam gelinkt moet worden naar http://www.daika.nl De foto’s mogen in geen geval veranderd of aangepast worden! Het direct doorlinken van plaatjes vanaf andere websites (deeplinking) is niet toegestaan. Mocht u foto’s in mijn fotoarchief geschikt achten om te gebruiken in elke vorm van een redactionele uiting (kranten, bladen, tijdschriften, internetsites etc.), dan dient u mij eerst schriftelijk aan te schrijven, zodat ik dit verzoek kan goedkeuren of afkeuren. Voor zowel particulier als commercieel gebruik zal een prijs overeengekomen worden voor het gebruik van de foto.

Het is mogelijk om afgedrukte foto opgestuurd te krijgen in verschillende formaten. Stuur mij hiervoor gerust een e-mail. Ik kan u dan informeren over mogelijkheden en prijzen.

Indien u informatie wenst over mogelijkheden ten aanzien van opdrachten, maakt u dan alstublieft gebruik van het contactformulier. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.